X
تبلیغات
مودیسه

فایل طراحی شده با نرم افزار جئوجبرا را از اینجا دانلود کنید .  

با تغییر موقعیت دو دایره با درگ کردن انواع حالت های خطوط مماس را ببینید.