بر ما سالی گذشت 

                       و بر زمین گردشی 

                                                و بر روزگار حکایتی  

امید که آن کهنه رفته باشد به نکویی 

                                             و این نو همی آید به شادی 

 

پیشاپیش نوروزتان مبارک

داغلار دایاغین اولسون 

گونش چیراغین اولسون 

آچیلسین باغلی یوللار 

گوزلرین آیدین اولسون 

یئل چرشنبه سی ،بوتون  

اودلار یوردونا قوتلو اولسون 

 

 

سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت 
 
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام  

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، 

 اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام
********پیشاپیش سال نو مبارک********

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات،

 عید سعید فطر مبارک  

 

 

 

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت 

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت 

حلول ماه فیض الهی بر همگان مبارک    

 

 

 

 

در دعای سحرت ، 

در مناجات خدایی شدنت ، 

هرگز از یاد نبر ، 

من جا مانده بسی محتاجم.

میلادیگانه منجی عالم بشریت "مهدی موعود(عج)" 

 

 

 بر تمام منتظران مبارک باد.