به‌نقل‌از:دفتربرنامه‌ریزی‌وتألیف‌کتب‌درسی،گروه‌درسی‌ریاضی

محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی پایه اول ابتدایی در سایت قرار گرفت

 محتوای کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی که مبتنی بر برنامه درسی ملی تألیف گردیده، دارای ۲۵ بخش می‌باشد که به تفکیک هر بخش در سایت قرار داده شده است.

 برای دریافت فایل مربوط به محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی، در ذیل این مطلب با کلیک بر روی عنوان هر بخش می‌توانید فایل مربوطه را مشاهده و یا دانلود نمایید.

ادامه مطلب ...

به‌نقل‌از:دفتربرنامه‌ریزی‌وتألیف‌کتب‌درسی،گروه‌درسی‌ریاضی   

 

چارچوب تغییرات کتاب ریاضی اول ابتدایی در سایت قرار گرفت 

 برای دریافت فایل مربوط به چارچوب تغییرات کتاب ریاضی اول ابتدایی در زیر بر روی نمایه «ریاضی اول دبستان» کلیک کنید. در صفحه ظاهرشده با کلیک بر روی عنوان «چارچوب تغییرات کتاب ریاضی اول ابتدایی» می‌توانید فایل مربوطه را مشاهده و یا دانلود نمایید.

 

 

به‌نقل‌از:دفتربرنامه‌ریزی‌وتألیف‌کتب‌درسی،گروه‌درسی‌ریاضی  

 

اصلاحیه خبر مربوط به کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جدیدالتألیف 

 

 گروه درسی ریاضی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی با توجه به تغییرات در نظر گرفته شده در خصوص توزیع  کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش‌دانشگاهی رشته ریاضی، نحوه توزیع این کتاب را به شرح زیر اعلام نمود:

 در سال تحصیلی آینده (سال تحصیلی ۹۱-۹۰) کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال قبلی با اصلاحاتی جزئی در بخش «حد و پیوستگی» (هماهنگ با کتاب حسابان) توزیع خواهد شد و کتاب جدیدالتألیف (برای سال تحصیلی ۹۲-۹۱) که آماده چاپ می‌باشد به‌منظور نقد و بررسی و کسب نظر همکاران محترم ، به زودی در سایت گروه ریاضی دفتر تألیف قرار خواهد گرفت. 

 

*****************************************************************

دفتر تالیف کتب درسی اعلام نمود:

کتاب جدید ریاضی عمومی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی که حاصل اصلاح کتاب قبلی است شامل ۶ فصل به شرح زیر می باشد :

فصل اولاحتمال : در این فصل مبحث آمار کتاب قبل حذف شده است و تمامی فصل به مبحث احتمال اختصاص دارد .

فصل دومتوابع و معادلات : این فصل، حاصل ادغام و اصلاح فصول دوم و سوم کتاب قبلی می‌باشد و در آن به مباحثی همچون توابع درجه دوم و رسم آنها، روابط بین ضرایب جوابهای معادله درجه دو، تابع جزء صحیح، تابع قدر مطلق، توابع صعودی و نزولی، دنباله‌ها، کاربرد توابع نمایی (رشد و زوال)، تابع نمایی طبیعی، تابع لگاریتم طبیعی و معادلات مثلثاتی می‌پردازد.

فصل سوممشتق : این فصل حاصل اصلاح فصل قواعد مشتق گیری کتاب قبلی است و به یادآوری و تکمیل مفهوم مشتق می پردازد .

فصل چهارمکاربرد مشتق : در اصلاح این فصل ، فصل کاربرد مشتق حذف شده از کتاب ریاضی ۳ نیز مورد توجه قرار گرفته است .

فصل پنجمهندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم : این فصل اصلاح شده ی فصل مقاطع مخروطی کتاب قبلی می باشد (اصلاحات جزئی است).

فصل ششم انتگرال : این فصل حاصل اصلاح جزئی فصل انتگرال قبلی می باشد .

در کتاب جدیدالتألیف حساب دیفرانسیل و انتگرال، ساختار موضوعی، بیش از 80 درصد مانند ساختار موضوعی کتاب قبلی است اما روش آموزشی این کتاب با کتاب قبلی کاملاً متفاوت و بیشتر شبیه و هماهنگ با کتاب‌های جدیدالتألیف می‌باشد.

ساختار کتاب عبارت است:

فصل اول - مجموعه اعداد

فصل دوم - دنباله‌ها و سری‌ها

فصل سوم - حد و پیوستگی

فصل چهارم - مشتق و کاربردها

فصل پنجم - انتگرال