قضیه استوارت، (به انگلیسی: Stewart's theorem) در هندسه اندازه پاره‌خط وارد از یک رأس بر ضلع روبرو را بر حسب اندازه اضلاع مثلث و دو پاره‌خط ایجاد شده بر روی ضلع می‌دهد. به افتخار ریاضیدان اسکاتلندی متیو استوارت که در مقاله‌ای در سال ۱۷۴۸ این قضیه را منتشر کرد، این قضیه را قضیه استوارت نامیده‌اند.
اگر
b ،a و c طول اضلاع مثلت و p طول پاره خط مورد نظر باشد، آنگاه:

a(p2+xy)=b2x+c2y

که x و y طول دو پاره‌خط ایجاد شده بر ضلع هستند. 

اثبات را در ادامه ببینید.

ادامه مطلب ...